Sonucu Daralt
Kategori
(x)Dil Bilim
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 261 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Güneş - Dil Teorisi Ulus Dil Yazıları - Etimoloji Morfoloji Fonetik Bakımından Türk Dili 1935
Atatürk’ün Unutulan Kitabı 2 Kasım - 7 Aralık 1935 tarihleri arasında Ulus gazetesinde isimsiz çıkan Güneş-Dil Teorisi’ne ilişkin makaleler hakkında Afet İnan, Mustafa Kemal’e bir mektup yazar; “Ulus gazetesindeki dil yazıları sizin bulduklarınıza benziyor”. Makalenin yazarını merak eden Afet İnan, Mustafa Kemal’den gelen mektuptan yazıların bizzat O’na ait olduğunu anlar. “Ben bildiğin gibi dil ile meşgul oluyorum. Sen giderken basılmış olan ilk broşürü tashih ve tadil ettirerek yeniden bastırttım. Bun
22.4 TL. 28 TL.
Modern zamanlarda, kavramların anlamları üzerinde uzlaşı kurmak için insanların çok çaba göstermesi gerekiyor. Zira modernlik, hız ile birlikte geçiciliği de önceleyen bir zihniyet olarak kendini gösteriyor. Kelimelere isteyen herkesin farklı anlamlar verebilmesinin mümkün olduğu sanısı, kavramlar üzerinde toplumsal bir uzlaşı kurulmasını engellemekle kalmıyor; topluma kutuplaşma ve çatışma tohumları ekiyor. Ortaya çıkan çatışma kültürü, düşünce dünyasını çölleştirdiği kadar insanların birbirleri ile duygu
15 TL.
 %  30
Eski Anadolu Türkçesi (Dil Bilgisi ve Metinler)
Gelişmiş bir dilin tarihi dönemlerinin olması kaçınılmaz bir haldir. Asırlarca güçlü bir nehir misali çağımıza kadar akıp gelen Türkçemizin, Türk Dili tarihçilerinin belirlediği muhtelif devreleri mevcuttur. Tarihi dönemler ortaya konulup isim verilirken mutlak uyulması gereken hususlar dilin yapısı ve coğrafi değerler olmuştur. Elinizdeki kitabın adı da dilimiz ve coğrafyamız çerçevesi içinde düşünülerek vücut bulmuştur. Türkçenin 13 ile 15. yüzyılları arasında çok çeşitli konularda yazılmış kıymetli eser
35 TL. 50 TL.
 %  30
Tarihi Kuzeybatı Kıpçakçası Fiil Yapım Ekleri ve Tarihi Karşılaştırmalı Etimolojik Fiil Sözlüğü
Tarihi Kuzeybatı Kıpçakçası çatı ismiyle bir araya getirdiğimiz 14. Yüzyıl Kıpçak Türkçesi yadigarı Codex Cumanicus ve 16-17. yüzyıllarda Ermeni harfleri ile kaleme alınmış Kıpçak Türkçesi metinleri; en az 14-15. yüzyıllarda Memlûk ve Altın Orda Devletlerinin sınırları içinde yazılmış ve Kıpçakça özellikler taşıyan eserler kadar değerli, kimi noktalarda Kıpçak konuşma dilinden alınmış örnekleri ihtiva etmesi yönünden de onlardan daha önemlidir. Tarihi Kuzeybatı Kıpçakçası derlemindeki eserlerin fiil yapımı
45.5 TL. 65 TL.
 %  25
Sofyalı Bali Efendi Varidat Giriş - Metin - Gramatikal Dizin
Dünyanın en önemli coğrafyalarında yüzyıllardır varlığını sürdüren Türk dilinin Balkan coğrafyasındaki temsilcilerinden biri de Sofyalı Bali'dir. Bugünkü Makedonya dolaylarında doğup Sofya ve İstanbul'da eğitim aldığını bildiğimiz Sofyalı Bali Efendi, altı farklı Türkçe eser kaleme almış bir isimdir. Mektupları, risaleleri, şerhleri, reddiyeleri, nasihatleri ile önemli bir külliyat oluşturmuş olan müellifin eserleri arasında Varidat özel bir yer tutmaktadır. İlk yazılı Türkçe metinden bugüne, tarihe not dü
33.75 TL. 45 TL.
 %  30
Sözcük Hikayeleri
Etimoloji, köken bilgisi, kelime tarihçiliği ya da bu kitaptaki adlandırılışıyla sözcük hikayesi, bir sözcüğün nerden gelip nereye gittiğinin hikayesidir. Her sözcüğün hikayesi de bir insanlık hikayesidir.Çapkın, yavşak, hovarda, bağnaz sözcüklerinin kökleri neydi, bugüne nasıl ulaştılar? Tahtakurusu, peygamberdevesi, çobanaldatan sözcükleri nasıl ortaya çıktı? Bu canlılara neden bu adları verdik? Ebegümeci, akşamsefası ve güzelavrat otu gibi bitkilerin adlandırılmasının kökeninde ne gibi kültürel kodlar ya
17.5 TL. 25 TL.
 %  20
Türkçede Emir Kipinin İşlevleri
Konuşucunun kullandığı her cümle ruh hâlini yansıtır. Cümleler metin bağlamında incelendiği zaman bağlamın kapsam sınırlarında ne kadar çok anlam çeşitliliğinin olduğu görülür. Emir denilince akla ilk olarak statü bakımından üstün kişilerin kimi zaman oldukça sert kimi zaman da sezgisel olarak sertliği hissedilen bir buyurma biçimi akla gelmektedir. Peki emir eklerinin anlam sınırlarında sadece buyurma mı vardır? Bu düşünceden yola çıkarak yapılan Türkçede Emir Kipinin İşlevleri başlıklı çalışmada metin ba
44 TL. 55 TL.
 %  30
Arapça Dil Bilgisi Soru Bankası
Arapça Dil Bilgisi Soru Bankası olarak hazırlanan bu kitabın muhatap kitlesi genel anlamda Arap Dili Grameri eğitimini alan, özel anlamda da İlahiyat veya İslamî İlimler fakültelerinde hazırlık eğitimi gören, muafiyet sınavlarına hazırlanan öğrencilerdir. Test usulüyle hazırlanan sorular, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okutulan el-Kavâid el-Müşeccia serîsinin konuları temel alınarak hazırlanmıştır. Kitabımızda üç farklı kısım vardır. Birinci kısımda Nahv ile alakalı sorular, ikinci kısımda Sarf
28 TL. 40 TL.
 %  30
Göstergebilime Giriş
Yüzyılımızın anahtar kavramları, bir bakıma, değişim ve ilişkidir. Özellikle doğa bilimleri, maddeyi mutlak, somut ve sınırları kesin bir nesne olmaktan çıkarmış, enerji dalgalarının ve devinimlerin bir kesiş­me ve yoğunlaşma noktası olarak yorumlamaya başlamıştır. Doğa bilimlerinde oluşan bu anlayış, toplum bilimlerine de yan­sımıştır. Göstergebilim de bu anlayışın bir uzantısıdır. Göstergebilim, nezaket ilişkilerinden, yeme alışkanlıklarına, modaya, siyasete, edebiya­ta, müziğe, mimariye... kadar her tür
22.4 TL. 32 TL.
 %  30
Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları
Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları adlı bu kitapta bir sosyal bilim olarak çeviribilimde öznelliğin yeri ve çeviri sürecine dâhil olan çeşitli öznelerinin konumlarına dair kuramsal bir sorgulama bulacaksınız.
14 TL. 20 TL.
 %  30
Yazım Kılavuzu
Yazım kılavuzunun 11. Baskısına ulaştık. Yapıtın bu baskısında da kurallarla dizinin köklü değişiklik yapılmamış; yaklaşık yüzyıllık yazım geleneğimiz , büyük ölçüde yerleşmiş olan yazım biçimlerimiz korunmuştur. Nasıl ki başka bilim dallarının uzun uğraşla sonucu kazanılmış sonuçlarıyla kurallarına saygı duyuluyorsa dilin de bilimi olduğu unutulmamalıdır.Bu nedenle dilcilerin dilin ses biçim anlam özelliklerini ve mantığını göz ardı etmeden , uzun araştırma ve deneyimlerle elde ettiği sonuçlar , "Bana gör
21 TL. 30 TL.
 %  25
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi
Anlatımın temel yapı taşları kelimelerdir. Kelimeler tek başlarına da bir anlam ifade etmekle birlikte, tek başına duygu, düşünce ve istekleri tam olarak anlatmaya yetmez. Kelimeler teker teker yalnız birtakım nesnelerin, hareketlerin karşılığı olurlar, tam bir dilek, duygu ve düşünce ifade etmezler. Biz tek tek kelimelerle konuşmayız. Meramımızı anlatmak istediğimiz zaman, kelimeleri bir düzen içinde birleştiririz, Onları dilin belli kuralları çerçevesinde, aralarındaki ilişkilere göre yan yana getirerek d
18.75 TL. 25 TL.
 %  30
Ortak Mirasımız Karşılaştırmalı Olarak Türkçe 	ve İtalyanca Ortak Atasözleri ve Deyimler - Dört Temel Element
Bu kitap, Türk ve İtalyan kültüründe bizleri bir araya getiren ortak değerlerin araştırılması arzusu ile ortaya çıkmıştır. “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” çerçevesinde düşünülen bu çalışmada Türkçe’de ve İtalyanca’da dört temel elemente ilişkin - HAVA, SU, TOPRAK VE ATEŞ ve türevleri (örneğin: hava -> rüzgar/ soluk, vb.) - ortak atasözleri ve deyimleri açıklamalarıyla bir araya getirilmiştir. Karşılıkları verilenlerin sözcük sözcüğüne verilen anlamları kültürel farklılıklardan dolayı gülmece yaratabi
17.5 TL. 25 TL.
 %  25
Türk Dili Tarihi
“Bu suretle, üç ana temel üzeri̇ne kurulmuş olan türk di̇li̇ tari̇hi̇, i̇ster i̇stemez bi̇rçok basi̇t ve mürekkep unsurun ve maddeni̇n karmasından vücuda gelmi̇şti̇r. Umum heyeti̇yle bunlar, şüphe yoktur ki̇ bi̇r bütün teşki̇l etmektedi̇r. Yüzyıllar boyunca bu bütünlüğün ufak parçaları üzeri̇nde yapılagelmekte olan araştırmalar, bu parçaların arasında çok büyük bi̇r i̇ç yapı bağlılığının mevcut olduğunu meydana koymuştur. Ni̇teki̇m, son devi̇r araştırmaları türk di̇li̇ni̇n temeli̇ni̇ kurmuş ve kendi̇si̇ne t
31.5 TL. 42 TL.
 %  20
Önce Dil
Konfüçyüs’e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük düşünür şöyle yanıtladı: “Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler iyi yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun
11.2 TL. 14 TL.
 %  30
Çaykara'da Söz Varlığı 1
“Çaykara’da Söz Varlığı-1” adlı inceleme-araştırma betiği okuduğunuzda Çaykara’lının söz dağarcığının büyük oranda Kıpçak-Kuman, Peçenek, Avşar, Karamanoğlu, Altay, Karaçay-Malkar, Oğuz, Tatar vb. Türklerin, Rum ve daha az sayıda Ermeni, Rus, Gürcü söz varlığı ile dolu olduğunu göreceksiniz. Bu değerlerin Çaykara’lıların eğitimdeki başarılarına çok büyük bir katkı yaptığını anlayacaksınız.Çaykaralının “D” imgesi ile “T” imgesini yazılı ve sözlü anlatımlarda neden karıştırdığını öğreneceksiniz. “halaz”, “gor
21 TL. 30 TL.
 %  20
Osmanlı Türkçesi Rika Metinlerini Okumaya Giriş
Osmanlı Türkçesi üzerine yazılan günümüz kitapları dilbilgisi ve metin transkripsiyonu üzerine odaklanmıştır. Bu kitaplar önemli bir görev ifa etseler de el yazısının okunması adına yetersiz kalmaktadırlar. Özellikle öğrenciler açısından bakıldığında matbu harfler ile el yazısının okunması arasında ciddi farklar bulunmaktadır ve bu durum onların belge okumada zorlanmalarına neden olmaktadır. İşte bu kitap, belli bir seviyede Osmanlı Türkçesi dilbilgisine hakim olanların el yazısına geçişinde rehberlik etme
32 TL. 40 TL.
 %  30
Sübha-i Sıbyan’ın Kıbrıs Nüshaları Üzerine Dil İncelemesi
İslam kültüründe belagat ve benzeri çoğu çalışma gibi, sözlük çalışmaları da, okunacak Arapça eserleri çözümlemeyi kolaylaştıracak, doğru anlamayı sağlayacaktır. Bu bağlamda Türk kültür tarihi içerisinde, özellikle Osmanlı hayatında manzum sözlük yazımı ilk olarak Ferişteoğlu Lugatı ile karşımıza çıkmaktadır. Manzum sözlük yazma geleneğinin, sonraki yüzyıllarda daha farklı biçimlerde kendini gösterdiğini, Ferişteoğlu Lugatine nazire olarak yazılmış olduğu anlaşılan Sübha-i Sıbyan adlı eser örneğinde görmekt
17.5 TL. 25 TL.
 %  20
Hakas Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değer Kelimeler
Türk lehçelerinin metinlerinin aktarılmasında karşımıza çıkan önemli problemlerden biri, yalancı eş değer kelimelerdir. Metin aktarımı, bir lehçenin tarihî devreleri arasında olabildiği -Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin Türkiye Türkçesine aktarılması- gibi, bir dilin lehçeler arasında da söz konusu olabilir. Bugün artık aktarma ve çeviri kavramları birbirinden büyük ölçüde ayrılmıştır. “Aktarma”, aynı dilin lehçeleri arasındaki bir çeşit dönüştürme, “çeviri” ise diller arası bir eylem olarak kabul edilmek
96 TL. 120 TL.
 %  30
Dilbilim Sözlüğü
Terimler, bilindiği gibi, bir bilim dalının yapıtaşlarıdır; dil gibi herkesin ortaklığı bulunan bir alanda bu yapıtaşlarının açık, saydam bir biçimde belirlenmesi daha çok önem kazanmaktadır. Toplumbilimleri içinde seçkin bir yeri olan çağdaş dilbilimin yüzyılı aşmış bir geçmişi bulunuyor. Türkiye’de R. H. Özdem’in ilk dilbilim dersini verdiği 1933 yılından bu yana dilbilim dersleri okutulmaktadır. Özellikle 1970’lerden bu yana dilbilimdeki gelişmelere koşut olarak yeni bir terimler sözlüğü hazırlanması bir
28 TL. 40 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 261 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1